Lietuvos pilietybė

Lietuvos pilietybės suteikimas užsieniečiams:

Lietuvoje gyvena apie 32 tūkst. užsieniečių. Jie sudaro maždaug 1% visų šalies gyventojų. Tai – vienas mažiausių rodiklių visoje Europos Sąjungoje. Didžioji dalis užsieniečių yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Kita dalis užsieniečių gyvena Lietuvoje šeimos susijungimo, darbo ar mokslo pagrindu. Natūralu, jog užsieniečiams, nusprendusiems savo tolimesnį gyvenimą susieti su Lietuva, iškyla klausimas dėl Lietuvos pilietybės gavimo.

Lietuvos pilietybė yra suteikiama Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka.

Pilietybės suteikimo sąlygos yra gana griežtos, todėl Lietuvos pilietybės suteikimas nėra dažnas.

Šiuo atveju kalbama apie reikalavimus asmenims, kurie siekia gauti Lietuvos pilietybę natūralizacijos būdu, t. y., nesudarę santuokos su Lietuvos piliečiu.

Įstatymas numato, jog asmuo, norintis gauti Lietuvos pilietybę, privalo:

1) pastaruosius 10 metų teisėtai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, jog asmuo turi nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje ir iš tikrųjų gyvena Lietuvoje, o ne tik atvyksta retkarčiais į Lietuvą;

2) prašymo pateikimo ir sprendimo priėmimo metu turėti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, jog asmuo, kuris pateikia prašymą gauti Lietuvos pilietybę, tuo metu bei kol bus priimtas sprendimas dėl pilietybės suteikimo, turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvoje ir leidimo galiojimas nepasibaigia iki pat sprendimo priėmimo momento;

3) išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą. Kiekvienas asmuo, kuris siekia gauti Lietuvos pilietybę, privalo išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Lietuvių kalbos egzaminą  sudaro testas ir pokalbis. Per šį egzaminą tikrinami visų keturių kalbinės veiklos – skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo – gebėjimai. Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai organizuojami pagal iš anksto patvirtintą metinį tvarkaraštį. Šį tvarkaraštį, bei kitą aktualią informaciją galima rasti Nacionalinio egzaminų centro internetiniame puslapyje ir Ugdymo plėtotės centro internetiniame puslapyje. Asmeniui, išlaikiusiam valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą, per 5 darbo dienas išduodamas tai patvirtinantis valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimas;

4) išlaikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. Konstitucijos pagrindų egzaminą sudaro testo užduotys, kurių metu tikrinamos asmens Konstitucijos žinios. Kaip ir valstybinės kalbos egzaminas, Konstitucijos pagrindų egzaminas yra organizuojamas pagal iš anksto patvirtintą metinį tvarkaraštį, kurį galima rasti aukščiau nurodytais interneto adresais. Ten pat galima rasti ir informaciją apie tai, kuriose mokyklose yra vykdomi egzaminai. Egzaminai vyksta kiekvienoje savivaldybėje, paskirtoje mokykloje, todėl asmenims nėra būtina atvykti į Vilnių;

5) turėti teisėtą pragyvenimo šaltinį. Asmuo, turintis darbą arba verslą, kurio teikiamos pajamos yra pakankamos pragyvenimui, yra laikomas turinčiu teisėtą pragyvenimo šaltinį;

6) būti asmeniu be pilietybės arba piliečiu tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju asmuo praranda tos valstybės pilietybę, arba raštu pareikšti savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė. Lietuvos pilietis tuo pačiu metu negali būti ir kitos valstybės pilietis, t. y. Lietuvos įstatymai draudžia dvigubą pilietybę. Todėl asmuo turi pateikti rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė;

7) neatitikti šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių. Įstatymas nustato tam tikras aplinkybes, kada pilietybė negali būti suteikta. Tai susiję su tarptautiniais nusikaltimais, nusikalstamomis veiklomis prieš Lietuvą, turimu teistumu ir kt.

Asmuo, atitinkantis aukščiau išvardintus reikalavimus, turi teisę gauti Lietuvos pilietybę.

Prašymai dėl Lietuvos pilietybės suteikimo paduodami Respublikos Prezidentui per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą. Prašymas turi būti parengtas ir užpildytas lietuvių kalba.

Asmuo prie prašymo dėl turi pridėti šiuos dokumentus:

1) asmens pasą ar tapatybės kortelę;

2) dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo prašymo pateikimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y. leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;

3) dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo pastaruosius 10 metų teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;

4) dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;

5) dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo išlaikė valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus;

6) pažymą, išduotą kompetentingos užsienio valstybės, kurioje asmuo gyveno iki atvykimo į Lietuvą, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą.

Respublikos Prezidentui suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę, asmuo privalo prisiekti Lietuvos Respublikai ir tampa visateisiu Lietuvos piliečiu; jam išduodamas Lietuvos Respublikos pasas.

Daugiau informacijos bei pagalbą siekiant gauti Lietuvos respublikos pilietybę Jūs gausite paskambinę mūsų konsultantams +37068618228.Leidimo gyventi Lietuvoje gavimas pagal naujas taisykles nuo 2100 eurų

Paslaugų skaičiuoklė

Suaugusių skaičius
Vaikų skaičius
Valiuta
Paslaugų kaina

Visos paslaugos, kurias mes galime suteikti Jums: Įmonių steigimas (4-5 d), Įmonių steigimas nuotoliniu būdu (tinka gyvenantiems už Lietuvos ribų klientams), Skubus įmonių steigimas (per 2-3 dienas), Įmonių pardavimas (didžiausia Lietuvoje parduodamų įmonių bazė), Įmonių pardavimas nuotoliniu būdu (tinka gyvenantiems už Lietuvos ribų klientams), Skubus įmonių pardavimas (30 min), Ofšorinių kompanijų steigimas, Leidimų laikinai gyventi Lietuvoje sutvarkymas, Vizos, Kvietimai, Verslo migracija, Darbo migracija, Mokslo migracija, Teisinės paslaugos, Sutarčių ir kitų dokumentų paruošimas, Komercinė teisė, Klientų interesų atstovavimas įvairiose instancijose, Įmonių supirkimas, Įsiskolinusių įmonių supirkimas, Įmonių pertvarkymas (individualios įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę ir kiti variantai), Antspaudų užsakymas ir gamyba, Įmonių likvidavimas (2-3 mėn.), Skubus įmonių likvidavimas (1-2 d.), Įmonių veiklos sustabdymas, Įmonių bankrotas, Įmonės pavadinimo pakeitimas, Įmonės įstatų ir kitų steigimo dokumentų keitimas, Įmonės adreso pakeitimas, Užsienio įmonių pardavimas, Užsienio įmonių pirkimas, Internetinių projektu pardavimas, Domenu pardavimas, Domenu pirkimas, Virtualaus biuro paslauga, Registracijos adreso nuoma, Registracijos adreso pardavimas, Registracijos adreso pirkimas, Buhalterinės paslaugos, Buhalterijos paslaugos užsienio piliečiams, Buhalterijos tvarkymas nuotoliniu būdu, Apleistos buhalterijos tvarkymas, Veiklos nevykdžiusios įmonės buhalterijos tvarkymas, Buhalterijos paruošimas leidimo laikinai gyventi gavimui ar pratęsimui, PVМ mokėtojų kodo gavimas užsienieiams, Įmonės dokumentacijos vertimas ir paruošimas, Skolų išieškojimas, Investicijos, Europos Sąjungos paramos fondų kreditai, Skolų prevencija, Verslo pardavimas, Verslo pirkimas, Fizinių asmenų bankrotas, Biuro patalpų nuoma, Biuro patalpų pardavimas, Prekinių ženklų registravimas, Verslo planų rengimas, Įvairių verslo dokumentų vertimo paslaugos užsienieiams, Vertimai ir apostilizacija dokumentų, reikalingų leidimo laikinai gyventi Lietuvoje gavimui, Vertimo paslaugos nuotoliniu būdu, Darbo sauga, Įvairiu licencijų gavimas, Kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas, Franšizės, Rinkodaros ir marketingo konsultacijos, Įvairi spausdintinė reklama, Interneto svetainių kūrimas, Gatvės reklamos gamyba.

Tel.: +370 686 18228, Adresas: Laisvės pr. 60-1203, LT-05120 Vilnius. Spaudos rūmai.
Copyright © 2024